kombinace EKUT   TRASA A 100 miles - 170 km   TRASA B 105 km   TRASA C 55 km   TRASA D 25 km   SÍŇ SLÁVY

PRAŽSKÁ STOVKA

24. ROČNÍK  ULTRA TRAILU, DÁLKOVÉHO A TURISTICKÉHO POCHODU V ŠIROKÉM OKOLÍ PRAHY