HLAVNÍ ORGANIZÁTOŘI 100 km AKCÍ: 

  HLAVNÍ STRANA CSUT  

PRAVIDLA PRO ZAŘAZENÍ AKCE - ZÁVODU DO CSUT
Návrh na zařazení do CSUT může podat nejen pořadatel, ale i samotní účastníci či fanoušci akce - závodu. 

1.)
a) Do poháru CUST může být zařazena pouze akce minimální délkou nad 90 km, překonávanou non-stop v jedné etapě chůzí či během. Doporučuje se však minimální délka 100 km a více.
b) Do bodování se počítá vždy pouze nejdelší trasa celé akce.
S  těmito výjimkami a upřesněními:
B7 - do CSUT se počítá nejdelší varianta trasy pro jednotlivce i pro dvojice, které mohou být v závislosti na jednání o povolení trasy mírně odlišné.
24 hodinové akce:
Den Cesty - do CSUT se počítají všechny výkony nad 90 km, dosažené dle pravidel Dne Cesty.
Vokoberg - do CSUT se počítají všechny výkony dosažené dle pravidel nad určitý počet kontrol, jenž určí pořadatel jako ekvivalent trasy nad 90 km ideální trasou. 

2.) V poháru CSUT může být zařazena akce, která umožňuje účast jak běžcům, tak i chodcům (turistům). Celkový časový limit závodu by proto neměl být stanoven rychleji, než je průměrná rychlost 4,2 km / hod. (100 km / 24 hod.)
V náročných horských či zimních podmínkách se však doporučuje limit ještě více prodloužit. Čistě běžecké akce pouze pro rychlé běžce jsou z CSUT vyloučeny.

3.) V poháru CSUT může být logicky pouze akce, kde pořadatel eviduje a po té zveřejňuje výsledné časy účastníků.
Čistě turistické stovky, kde se neeviduje čas, ale pouze dokončení pochodu být v CSUT tedy nemohou. Toto je v silách pořadatelů turistických stovek mající o CUST zájem změnit.
Doporučuje se však, aby se při této změně přístupu počítalo s účastí rychlých běžců a přizpůsobily se tomu otevírací časy kontrolních stanovišť a občestvovaček.

4.) CSUT je trailový (terénní) pohár. Proto jsou s CSUT vyloučeny akce s převažujícím asfaltovým povrchem.
Maximální přípustná hranice asfaltového povrchu je 50 procent trasy, ale doporučuje se asfaltové úseky v rámci možností co nejvíce eliminovat. Dále jsou z CSUT vyloučeny akce, jejíž trať je tvořena stále stejným okruhem, či obrátkovou tratí, jenž účastníci zdolávají opakovaně dokola.

5.) V jednom termínu se může konat pouze jedna akce - závod CSUT.
a) Při termínové kolizi je především na pořadatelích, aby se mezi sebou vzájemně dohodli. V případě že se pořadatelé nedohodnou, dává se přednost tradičnější akci v rámci poháru. Rozhodující je rok vstupu do CS1000 mezi roky 2009 - 2012 a do CSUT od roku 2013.
b) Toto pravidlo o tradičnější akci neplatí, pokud se akce v rámci dvou po sobě jdoucích let přesune více než o jeden týden.
V tomto případě dostává přednost akce, která se nepřesunula. Výjimku z pravidla o přesunu o jeden týden má pouze stovka Jarním Šluknovskem, která se tradičně koná o velikonocích a tudíž se každý rok posouvá o více než jeden týden.
c) Pokud se akce nekoná více než dva po sobě jdoucí roky, je na ni v rámci pravidla o tradičnější akci pohlíženo jako na novou akci bez historie.
d) Pokud se pořadatel akce rozhodne z jakéhokoliv důvodu dodatečně akci přesunout mimo předem nahlášený termín do termínu kdy se má konat jiná nahlášená akce. Dostane při termínovém střetu přednost akce, jenž se koná v původně řádně nahlášeném termínu. 

6.) Do CSUT může být výjimečně zařazena i zahraniční akce v zemích sousedících s Českou nebo Slovenskou republikou.

7) Dodatek pro ročník CSUT 2020 / 2021.
a) Na akce které se v roce 2020 nekonali z důvody epidemie coronaviru je z hlediska článku 5 pohlíženo jako by se akce konali v původně nahlášených řádných termínech.
b) Akce které se z důvodu coronaviru přesunuli z roku 2020 do roku 2021 se a budou se konat před slavnostním vyhlášením CSUT 2020, se budou počítat ještě do soutěže CSUT 2020. Přesunuté akce z roku 2020 jenž se budou konat až po slavnostním vyhlášení CSUT 2020 se budou počítat už do ročníku CSUT 2021.
c) Bod 7b se neýká akcí, které se přesnuli o celý rok, budou se tedy konat až v řádném trmínu akce pro rok 2021.